Registreer

Finansies

Halfdag: R1 705 per maand

Voldag: R1 925 per maand

Registrasiefooi: R550

Naskool: R1 375 per maand (Geen registrasiefooi vir naskool)

 

Ure: 06:00 – 17:45. Fooie word bereken op twaalf maandelikse paaiemente. Betalings geskied streng voor of op die 3de van elke maand. Betaal slegs vir 11maande wanneer die totale jaarlikse fooi vooruit betaal word. Een kalender maand kennis word verlang om jou kind uit die skool te haal.

Die volgende is uitgesluit by die maandelikse fooi:

Alle doeke en wetwipes vir babas en kleuters wat nog doek dra.

Melk vir babas en kleuters wat nog bottel drink.

Uitstappies en instappies (Die kostes word bereken na gelang van die uitstappie enouers word vooraf in kennis gestel van die kostes.)

Buitemuurse aktiwiteite

Jaarlikse fondsinsameling

Daar word sekere 

Buitemuurse aktiwiteite is opsioneel en vind plaas op die skool se terrein.

Playball

RSKILLS

Catrobatz