Meer oor ons

Waar elke dag `n Avontuur is!

3 maande – Graad R

Ons fasiliteite beskik oor 5 klaskamers met `n maksimum van 15 leerders per klas wat verseker dat elke kind, in elke klas, in elke fase, die nodige aandag en liefde ontvang. Ons klasse is soos volg ingedeel:

Apies ~ 3 – 24 maande

Olifante ~ 2 – 3 jaar

Seekoeie ~ 3 – 4 jaar

Zebra ~ 4 – 5 jaar

Leeus ~ 5 – 6 jaar (Grondslagfase)

Oerwoud Kleuterskool se aktiwiteite word rondom `n basiese dagprogram georganiseer wat voorsiening maak vir roetine-aktiwiteite, gerigte aktiwiteite n vryspel binne en buite klasse.

Assessering en evaluering word deurgaans gedoen en vorderingsverslae word aan die einde van die eerste, tweede en vierde kwartale uitgegee.

Die klassies is klein en intiem, wat individuele aandag en gedurige waarneming aanmoedig.

Klaskamers
Maaltye

Die skool bestaan huidiglik uit 5 klaskamers. 4 van ons klaskamers bevat `n maksimum van 15 maatjies, waarvan ons babaklas slegs 6 maatjies vat. Met klein klassies beteken dat maatjies die nodige aandag kry. 

2 x voedsame hoofmaaltye en 2 x versnapperinge word daagliks voorsien. Ons bak en brou elke tweede Vrydag wanneer ons met `n tema afsluit.

Die volgende is ‘n tipiese dag by OERWOUD Kleuterskool en mag verskil na gelang van ouderdom:

Elke dag bestaan uit ‘n kombinaie van die volgende aktiwiteite:

Ontbyt

Samesang

Vryspel buite

Vryspel binne

Bybel, Temabespreking, Rympie, Persepsie

Skeppende kuns, Bak en Brou, ens

Peuselhappie

Grootmotories / Fynmotories / Musiek

Slaaptyd

Middagete

Storietyd

Kwartaalikse uitstappies / instappies word beplan. Die kostes word per uitstappie bereken en ouers ontvang inligting daaroor per e-pos.